Kurumsal

SEDAŞ İNŞAAT HAKKINDA

Firmamızın temelleri 1934 yılında müteahhitlik yol hizmetleriyle Rahmi Dayı tarafından atılmış olup 1981 yılında Anonim Şirket haline gelmiş ve inşaat taahhüt ve mühendislik hizmetleri vermekte olup faaliyetlerine devam etmektedir.Yol yapımı, köprü yapım, gölet, bina, çevre düzenlemesi ve çeşitli altyapı ve üstyapı işlerini başarıyla yapmış ve zamanında teslim etmiştir.

TSE EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi, TSE EN ISO 14001:2000 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 180001:1999 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemi belgelerine sahip olan firmamız temel prensiplerimiz gereği çağdaş teknolojiyi takip ederek büyümekte ve büyümeyi sürdürmeyi hedeflemektedir.
Ana faaliyet konumuz olan inşaat işlerindeki uzun yılların vermiş olduğu bilgi, birikim ve tecrübeyi kullanarak yurtiçi ve yurtdışında Altyapı, Üstyapı, yol ve bina inşaatı alanlarında faaliyet göstermeyi amaçlamaktayız.Bu amaçlarımıza ulaşırken yurtiçi ve yurtdışı ekonomisine ve çalışma hayatına katkıda bulunmayı buradan elde edeceğimiz kazanımlar ile gerek maddi gerekse sosyal alanlarda birlikte büyümeyi planlamaktayız.Bu plan ve program çerçevesinde modern çağın tüm gereklerini ve çağdaş son teknolojileri kullanarak faaliyet konularını eksiksiz ve tam olarak yerine getireceğimizi taahhüt ederiz.

FAALİYET LİSTESİ

Her çeşit inşaat hafriyat tesisat taahhüt işlerini üstlenmek ve endüstrilerini kurmak, uygulamak bayındırlık işleri, toplu konut yapımı proje etüt organizasyon işleri ile ilgili teknik müşavirlik yapmak ve bu amaçla inşaat ve taahhüt ihalelerine katılmak ve inşaat taahhüt işleri yapmak.

Resmi ve özel kuruluşlara belediyelere ve belediyelerin oluşturduğu ticari teşekküllere ait her türlü inşaat, siteler, konutlar, yol, köprü, tünel geçit metro hava ve deniz limanları, baraj yer altı ve sualtı tesisleri, ticari, sınai ve turizm tesisleri ile benzeri taahhüt işleri yapmak.

Resmi ve özel kuruluşlara, kamu kurum ve kuruluşlarına, belediyelere, belediyelerin oluşturduğu ticari teşekküllere ve özel şahıslara ait arsa ve araziler üzerine ortaklık, kira ve diğer anlaşılacak şartlarla, fabrika, havaalanı, üniversite, otel, motel, mokamp, tatil köyü, spor ve eğlence merkezleri, restaurant gibi turistik dinlenme, eğlenme, spor, konaklama ve turizm eğitim merkezleri inşa etmek. Hazır beton,asfalt, prekast ön gerilimi, kiriş büz, bordür ile her türlü beton ve asfalt ürünleri ticaretini yapmak.

Her türlü konut inşaatı, site ve iş merkezi türünde inşaatlar yapmak, bu türdeki inşaatların yapımını üstlenmek veya arsa karşılığı yapmak.

Resmi ve özel kuruluşlara, kamu kurum ve kuruluşlarına, belediyelere, belediyelerin oluşturduğu ticari teşekküllerince yaptırılacak olan her türlü altyapı, üstyapı, yol inşaatları ve taahhüt işlerini yapmak.

Her türlü iç ve dış cephe dekorasyon işlerini yapmak ve bunlarla ilgili her türlü malzeme ve ürünlerin ithalat, ihracat ve ticaretini yapmak.Her çeşit inşaat, tesisat, sıhhi tesisat, elektrik malzemeleri ile yedek parça yarı mamul, mamul ürünler, ithalat, ihracat ve ticaretini yapmak.Her türlü prefabrik yapı, çelik yapı, ahşap yapı ile benzeri yapı inşaat işleri yapmak ve bunlarla ilgili tüm ürünleri, aksam ve parçaları, ürünleri ithalat, ihracat ve ticaretini yapmak.

Şirket amacına uygun plan, proje, fizibilite raporları hazırlamak ve hazırlatmak, yatırım teşvik belgesi ve teşvik belgelerini almak veya devretmek.

Faaliyet konusuyla ilgili maden kanunu ve taş ocakları nizamnamesi talimatlarına uygun, maden, mermer ve taşocakları ruhsatı almak, devir almak, işletmek, satmak, kiralamak, kiraya vermek ürünlerini ve yer altı kaynaklarını çıkarmak,işlemek,imali ithalatı ihracatı ve ticaretini yapmak, her safhada bunların işlenmesi, imali ile ilgili tesisleri kurmak, kurulmuş tesisleri devir almak devretmek, kiralamak ve kiraya vermek.