Vizyon & Misyon

VİZYON

Sektörle ilgili idari ve teknik şartnameleri uygun hizmet verebilmek amacıyla güncel olarak takip etmek, Hizmet kalitesini etkileyen tüm personelin, her yıl düzenli eğitim almasını sağlamak, Hizmet şartlarına uygunluk, satış ve eğitim konularında veri analizleri yaparak gelişmenin sürekliliğini sağlamak, Gerekli olan kişisel ve genel koruyucu ekipmanları eksiksiz temin ederek ilgili personele dağıtmak ve kullanımını takip etmektir.

MİSYON

Üstlendiği işleri, nesil den nesil e aktarılan kalıcı birer eser olarak teslim etmek, Çağdaş teknolojiyi sürekli izlemek ve verilere dayalı sistematik problem çözme tekniklerini kullanmak, İletişimi etkin şekilde kullanarak sürekli gelişmek ve ilerlemek, Kaliteden ödün vermeden müşteri memnuniyeti sağlamak, Kar ve verimliliği arttırmak.

Her türlü hizmet faaliyetleri sürecinde çalışanların ve etkilenecek üçüncü şahısların can ve mal varlığına gelebilecek olumsuz etkileri henüz başlangıç aşamasında alınacak tedbirlerle önlemek, Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uymak ve etkinliklerin sürekli iyileşmesini sağlamaktır.